Spoločnosť ROJA – Slovensko, s.r.o obhospodaruje poľnohospodársku pôdu so zameraním na obilniny a olejniny. Produkcia z rastlinnej výroby predstavuje krmovinovú základňu pre chov hovädzieho dobytka

Spoločnosť ROJA – Slovensko s.r.o. bola založená v roku 1999 ako VAN HOOF s.r.o. Slovensko so sídlom v Babindole, kde dominovali zváračské a stavebné práce. V roku 2008 sa spoločnosť premenovala na ROJA – Slovensko s.r.o. a k hlavným činnostiam sa pridružila aj medzinárodná preprava v rámci Európy

V roku 2009 sa hlavné činnosti doplnili o poľnohospodárstvo nákupom hovädzieho dobytka z Francúzskeho plemena CHAROLAIS a v roku 2013 sa živočíšna výroba rozšírila aj o rastlinnú výrobu. Od roku 2014 sa aktivity spoločnosti orientovali na poľnohospodárstvo – pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Hlavné oblasti činnosti spoločnosti

  • poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba 

  • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

  • baliace činnosti a manipulácia s tovarom 

  • skladovanie

  • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 

  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)